PRIVACYVERKLARING

Via de website https://www.giladproduce.nl van Gilad Produce B.V. worden privacygevoelige gegevens verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met deze gegevens en doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. In deze privacyverklaring geven wij uitleg over welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 

Persoonsgegevens
Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij – afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld het invullen van ons contactformulier – persoonsgegevens van u verwerken, indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen, bijvoorbeeld:

  • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen; en
  • om (op individueel niveau) onze website en ons assortiment te verbeteren. Dit doen wij op basis van: uw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers.                                                                               

Cookies
Op onze website maken wij – indien u hiervoor toestemming heeft gegeven – gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op uw computer. Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt door een willekeurig gegenereerde identificatiemarkering.

Google Analytics
Wij maken – indien u hiervoor toestemming heeft gegeven – gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie – met inbegrip van het IP-adres van je computer, het browsertype en cookies – wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun dienstverlening te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Bewaartermijnen
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de hiervoor genoemde doeleinden te realiseren.

Nieuwsbrief
Wij kunnen u, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen waarmee u kunt aangeven geen interesse meer te hebben in onze nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden
De door u verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.  

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat goed met uw gegevens wordt omgegaan. 

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Inzage, wijzigen, wissen en overdragen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, dan kunt u deze gegevens te allen tijde inzien, wijzigen en laten verwijderen. U heeft ook het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt en die wij die gegevens verwerken op grond van uw toestemming of een overeenkomst. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

Gilad Produce B.V.
Poortcamp 9C
2678 PT  De Lier
info@giladproduce.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Als u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u deze uiteraard schriftelijk aan ons voorleggen zodat we met u naar een oplossing kunnen zoeken. Dit laat onverlet dat de privacywetgeving u het recht biedt om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Als u vragen hebt over uw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door te mailen naar info@giladproduce.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0174-528 067.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig deze webpagina om te zien of er veranderingen zijn opgetreden. Deze privacyverklaring is opgesteld op 25 mei 2018 en nadien niet gewijzigd.